• PBZN
  • PBZN

Организирани посещения в сградата на СДПБЗН за провеждане на практически обучения на децата и педагогическия състав

SUPBZN

На 26.06.2024 г. служители от Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (СДПБЗН) проведоха обучение на персонала от филиал „Лозенец“ към Център за изкуства, култура и образование “София”, на което се предложиха сценарии за проиграване на евакуация при пожар и земетресение, след което същите бяха проиграни. След проиграването им от служителите на СДПБЗН се проведе разбор за допуснатите пропуски.

Дейностите между СДПБЗН и ЦПЛР ще продължат и през следващата учебна година.

Снимки от проведеното обучение можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.