• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.06.2024 г. 08:00 ч. до 15.06.2024 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 7 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 6 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 22
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.