• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 21.03.2023 г. 08:00 ч. до 22.03.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 3 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в инцидент с източници на йонизиращи лъчения.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.