• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.09.2023 г. 08:00 ч. до 16.09.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети e възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 7 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 22
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.