• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 18.07.2024 г. 08:00 ч. до 19.07.2024 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 34 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 26 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 21, от които: 12 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в стърнища; 5 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 6 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в авария; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 9
Дежурства с пожарна техника – 16
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

18.07.24
22:14

Пожар: Район “Кремиковци“, обект: фургон

Екипи: 2 – 08 Районна служба, Участък Кремиковци

Детайли: Горенето е обхванало площ от 50 кв. м. Унищожено и повредено: фургон.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.