• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 15.01.2022 г. 08:00 ч. до 16.01.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 16 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 7 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 6
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

15.01.22
23:52

Пожар: Район “Връбница“, обект: къща

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.