• PBZN
  • PBZN

Седмица на пожарната безопасност

SUPBZN

В седмицата на пожарната безопасност, ще Ви запознаем с доброволчеството, как може да станете доброволец и защо е хубаво да се включите към някое доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кой може да стане доброволец?

- Човек, който има желание да помага на хора в беда.
- Човек, който желае да участва в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
- Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване, не е осъждано за умишлено престъпление и не е военнослужещ от Министерство на отбраната.

Как да станете доброволец?

Необходимо е да подадете документи в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в общината по местоживеене.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Кмета на общината за членство в Доброволно формирование.
2. Формуляр за кандидатстване по образец.
3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
4. Медицинско удостоверение от личния лекар, доказващо, че сте клинично здрав.
5. Справка от психодиспансер, че не се водите на отчет
6. Свидетелство за съдимост
8. Копие от документ/и за придобито образование, специалност или правоспособност.

Като доброволец Вие имате право на:

- Обучение
- Застраховка
- Отпуск за участие в обучение и в дейности по защита на населението
- Възнаграждение при участие в обучение и в дейности по защита на населението
- Екипировка

За повече информация:

- В съответната община
- В структурите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”
- На интернет адрес: www.mvr.bg/gdpbzn в раздел “Доброволни формирования”

Доброволчеството не е професия, а е кауза и вътрешно убеждение!


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.