• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 25.02.2024 г. 08:00 ч. до 26.02.2024 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 4 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 19
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.