• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.01.2022 г. 08:00 ч. до 17.01.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 2 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите има трима пострадали, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

16.01.22
14:00

Пожар: Район “Младост“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 07, 08 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в коридор и е обхванало площ от 20 кв.м. При възникналия пожар има един пострадал на 71 г. Унищожено и повредено: домашно имущество; опушени стени.


17.01.22
05:45

Пожар: Район “Оборище“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 05 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 6 кв.м. При възникналия пожар има двама пострадали. Унищожено и повредено: мебели; домашно имущество; бяла, черна и компютърна техника; опушени стени.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.