• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.09.2021 г. 08:00 ч. до 20.09.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 3 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 3 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

20.09.21
04:41

Пожар: Район “Триадица“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.