• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.03.2023 г. 08:00 ч. до 23.03.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети e възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите има един загинал.

Някои от последните произшествия:

22.03.23
18:26

Пожар: Район “Илинден“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 01, 09 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 1 кв.м. При възникналия пожар има един загинал на 69 г. Унищожено и повредено: домашно имущество; опушени стени.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.