• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.06.2024 г. 08:00 ч. до 18.06.2024 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 12 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 9, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 7 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 5
Дежурства с пожарна техника – 15
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.06.24
09:59

Пожар: Район “Витоша“, обект: къща

Екипи: 5 – 01, 04, 06, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 200 кв. м. Унищожено и повредено: покривна конструкция; изолация.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.