• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.09.2023 г. 08:00 ч. до 18.09.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в стърнища; 2 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 20
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

17.09.23
11:50

Пожар: Район “Лозенец“, обект: покрив

Екипи: 3 – 01, 04 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 8 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.