• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 24.06.2022 г. 08:00 ч. до 25.06.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 7 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите има един загинал.

Някои от последните произшествия:

24.06.22
09:31

Пожар: Район “Лозенец“, обект: апартамент

Екипи: 5 – 01, 04 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 40 кв.м. При възникналия пожар има един загинал на 85 г. Унищожено и повредено: домашно имущество; бяла и черна техника; опушени стени.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.