• PBZN
  • PBZN

SUPBZNПровеждане на беседи за бедствията и запознаване с техниката в Първа РСПБЗН на деца и ръководители от Летен лагер на Гьоте институт – 06.07, 20.07 и 05.09.23 г.

5 снимки

SUPBZN145 години от създаването на Софийската пожарна

17 снимки

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.