• PBZN
  • PBZN

14 септември - Професионален празник на българските пожарникари

SUPBZN

С Решение № 385 на МС от 13.09.1995 г. датата 14 септември е обявена за Професионален празник на служителите от Национална служба „Противопожарна охрана’’ - днес Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР. С това се възражда една стара традиция, чието начало започва преди 117 години.

Па 14.09.1905 г. в София е свикан Първият пожарникарски събор (конгрес). Инициативата е на софийския пожарен командир Димитър Тролев и пожарните командири Георги Атанасов от Пловдив, Руси Кожухаров от Бургас, Найден Николов от Татар (Пазарджик) и Тодор Боев от Станимака (Асеновград). Присъстват 17 пожарни командири и 10 любители на пожарното дело. Съборът продължава 5 дни и на него са обсъдени важни въпроси за изграждането на противопожарните служби в страната. Основава се първото пожарно дружество с печатен орган сп. „Пожарно дело”.

От името на всички делегати е изпратено писмо до министъра на вътрешните работи, с което се настоява „г-н министърът да съдейства за осъществяване на взетите решения от първия пожарен събор, а главно на следните две: 1) набавяне на пожарните команди на пожарникарски снаряди и 2) употребяване на пожарникарите само за пожарникарска работа, а не за друго.”

На събора единодушно е решено денят 14 септември да се чества като патронен празник на всички пожарни команди в страната.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.