• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.07.2024 г. 08:00 ч. до 23.07.2024 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 12, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 6 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 2.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 17
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

22.07.24
20:50

Пожар: Район “Люлин“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 09 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 1 кв. м. Унищожено и повредено: домашно имущество.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.