• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 26.06.2022 г. 08:00 ч. до 27.06.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 6 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в инцидент с опасни вещества и материали.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

26.06.22
12:32

Пожар: Район “Връбница“, обект: изоставена къща

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.