• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 19.01.2022 г. 08:00 ч. до 20.01.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети е възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 10, от които: 8 в отпадъци; 1 в комини; 1 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 4 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.