• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 22.09.2021 г. 08:00 ч. до 23.09.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 6 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2 в отпадъци.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

22.09.21
16:54

Пожар: Район “Надежда“, обект: сграда

Екипи: 3 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.