• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 08.01.2022 г. 08:00 ч. до 09.01.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в катастрофа с транспортни средства.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

08.01.22
08:02

Пожар: Район “Възраждане“, обект: хостел

Екипи: 3 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 50 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция; опушени стени.


09.01.22
03:55

Пожар: Район “Красна поляна“, обект: барака

Екипи: 2 – 03 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: дървена барака.


09.01.22
07:04

Пожар: Район “Надежда“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 02 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество; опушени стени; бяла и черна техника.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.