• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.10.2021 г. 08:00 ч. до 10.10.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 8 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети е възникнал 1 в отпадъци.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 3 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.