• PBZN
  • PBZN

14 септември - Професионален празник на българските пожарникари и Седмица на пожарната безопасност

SUPBZN

В периода от 09 до 13 септември 2019 г. предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.

Мероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност”, са планирани и са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на ПБЗН, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР. Планираните мероприятия от районните служби към Столична Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ може да разгледате в прикачения файл към публикацията.


Седмица на пожарната безопасност

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.