• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.01.2022 г. 08:00 ч. до 10.01.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 10 в отпадъци; 1 в други.
▪ Не са извършени аварийно-спасителни и помощни операции.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

09.01.22
19:17

Пожар: Район “Подуяне“, обект: барака

Екипи: 4 – 01, 05 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 20 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество; паянтова постройка.


09.01.22
23:17

Пожар: Район “Нови Искър“, обект: навес

Екипи: 2 – 02 Районна служба, участък Нови Искър

Детайли: Горенето се е развило в барака и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция; домашно имущество; опушени стени; изолация на къща.


10.01.22
02:40

Пожар: Район “Панчарево“, обект: къща

Екипи: 2 – 04 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 60 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.