• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 09.09.2023 г. 08:00 ч. до 10.09.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 19 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 7 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

09.09.23
17:11

Пожар: Район “Слатина“, обект: къща

Екипи: 3 – 05, 08 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: домашно имущество; покривна конструкция.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.