• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 12.09.2021 г. 08:00 ч. до 13.09.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 14 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 3, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 11, от които: 4 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 3 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.