• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.03.2023 г. 08:00 ч. до 17.03.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 6 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 3 пожара.
- С преки материални щети e възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2, от които: 1 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в инцидент с източници на йонизиращи лъчения; 1 в катастрофа с транспортни средства; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.