• PBZN
  • PBZN

SUPBZNПроиграване на Авариен план за бедствия в обект „Софарма Трейдинг” АД

4 снимки

SUPBZNПроведено обучение и демонстрация пред ученици от 102 ОУ „Панайот Волов” и 54 СУ „Св. Иван Рилски“

17 снимки

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.