• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.06.2022 г. 08:00 ч. до 18.06.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 3 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидиран е 1 пожар.
- С преки материални щети е възникнал 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети не са възникнали.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.