• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 17.03.2023 г. 08:00 ч. до 18.03.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 7 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 3 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 2, от които: 1 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 4.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 13
При пожарите има един загинал.

Някои от последните произшествия:

17.03.23
18:32

Пожар: Район “Студентски“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 01, 07 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 2 кв.м. При възникналия пожар има един загинал на 62 г. Унищожено и повредено: домашно имущество.


17.03.23
23:17

Пожар: Район “Подуяне“, обект: автобуси

Екипи: 4 – 02, 05 Районни служби, факултет ПБЗН

Детайли: Горенето е обхванало площ от 180 кв.м. Унищожено и повредено: автобуси.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.