• PBZN
  • PBZN

SUPBZNПроведено обучение с доброволни формирования към Столична община във връзка с гасене на горски пожари

12 снимки

SUPBZNОбластен етап на Национален конкурс „ПОЖАРНИКАР НА ГОДИНАТА” - 2018

5 снимки

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.