• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 14.09.2021 г. 08:00 ч. до 15.09.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 4, от които: 2 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 14
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

14.09.21
11:27

Пожар: Район “Връбница“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: бяла и черна техника; опушени стени.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.