• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 18.06.2022 г. 08:00 ч. до 19.06.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 13 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 3 в отпадъци; 2 в други.
▪ Извършени 4 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 18
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.