• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.05.2021 г. 08:00 ч. до 17.05.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 18 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 5, от които: 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 8 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 1 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 2
Дежурства с пожарна техника – 8
При пожарите няма загинали или пострадали.

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.