• PBZN
  • PBZN

Пожаро-тактическо учение с участието на силите и средствата на съставните части на Единната спасителна система

SUPBZN

На 28.09.2021 г. на територията на ПСБ "Лукойл" - София се проведе планирано пожаро-тактическо учение с участието на силите и средствата на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) за отработване на задача - "повишаване готовността на ЕСС за реагиране при произшествия в складова база за съхранение на петролни продукти". Ръководител на занятието беше старши комисар Веселин Гетов - директор на Столична дирекция ПБЗН.

Основни участници в учението бяха: Столична дирекция ПБЗН, Столична дирекция на вътрешните работи, Център за спешна медицинска помощ - София, Столичната организация на БЧК, Дирекция "Аварийна помощ и превенция" при Столична община и служителите на ПСБ "Лукойл" - София.

Проиграният сценарий на учението е пожар, възникнал в цилиндричен резервоар за съхранение на дизелово гориво с обем 5 000 м3 в ПСБ „Лукойл“ – София, квартал „Илиянци“. В съседство на горящия резервоар са разположени цилиндрични резервоари за съхранение на бензин с обем 5 000 м3 и дизелово гориво с обем 10 000 м3, подземно газово стопанство и автоналивен терминал към него.

При проведеното пожаро-тактическо учение се отработиха взаимодействието между длъжностните лица от Единната спасителна система и служителите на ПСБ „Лукойл“ – София, бяха отработени функционалните задължения на длъжностните лица от оперативния щаб на СДПБЗН, както и действията на ръководителя на място за оценка на обстановката и вземане на правилни решения, готовността за реагиране, уменията и практическите навици на служителите от СДПБЗН при възникване на пожар в резервоари за съхранение на леснозапалими течности и горими течности.

Ръководителят на занятието старши комисар Веселин Гетов - директор на Столична дирекция ПБЗН, благодари на всички взели участие в днешното проведено пожаро-тактическо учение.

Снимки от проведеното учение можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.