• PBZN
  • PBZN

Учебно - тренировъчна евакуация по плана за защита при бедствия в ЧСУ „ Дружба“ - София

SUPBZN

На 11.10.2023 г. в ЧСУ „Дружба“ – София, находящо се в кв. Обеля, район „Връбница“ – Столична община се проведе учебна тренировка по плана за защита при бедствия на пребиваващите и учебна евакуация по евакуационния план с участието на служители от ЧСУ „Дружба“, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Столична организация на Български младежки червен кръст /БМЧК/ с доброволци от Младежки авариен екип – София.

За нормалното протичане на учебното мероприятие и недопускането на нежелани последици на участниците в него, беше изготвен План-сценарий от страна на БМЧК и представители на СДПБЗН, който бе съгласуван с ръководството на ЧСУ „Дружба“ – София.

По План-сценарий бяха отработени действия на учениците при земетресение и евакуация от сградата (евакуиране на пострадали ученици с леки и средни телесни наранявания, в следствие на земетресението и ученици, блокирани и обгазени от последвалия пожар развил се в помещение за хранене).

На мястото на произшествието пристига екип с пожарен автомобил на Девета РСПБЗН, който започва спасителни и гасителни действия, като най-тежко пострадалите се изнасят на носилки. В двора на училището БМЧК – София и доброволци от Младежкия авариен екип – София разгъват две шатри за оказване на първа долекарска помощ и първа психологическа помощ на пострадалите деца, координирано съвместно с медицинската сестра на училището.

След приключването на тренировката се проведе беседа с ученици и преподаватели за възможностите на пожарния автомобил и оборудването в него. Също така се обсъдиха и действията на хората при бедствени ситуации и оказване на помощ на пострадалите.

Снимки от проведената тренировка можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.