• PBZN
  • PBZN

Учебна тренировка по плана за защита при бедствия

SUPBZN

На 18.10.2022 г. в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан", ул. „Кадемлия“ №15, кв. „Редута“, район „Слатина“ – Столична община се проведе учебна тренировка по плана за защита при бедствия на пребиваващите и учебна евакуация по евакуационния план с участието на служители от район „Слатина“, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), Пета РСПБЗН с противопожарен автомобил, Столична организация на Български младежки червен кръст (БМЧК), доброволци от Младежки авариен екип – София към БМЧК и доброволци на БМЧК към гимназията.

По План сценарий бяха отработени действия на учениците при земетресение и евакуация от сградата - евакуиране на пострадали ученици с леки и средни телесни наранявания, вследствие на земетресението и ученици, блокирани и обгазени от последвалия пожар с помощта на пристигналия екип на пожарната. В двора на училището БМЧК – София и доброволци от Младежкия авариен екип – София разгъват две шатри за оказване на първа долекарска помощ и първа психологическа помощ на пострадалите деца, координирано съвместно с медицинската сестра на училището.

След приключването на тренировката се проведе беседа с ученици и преподаватели за възможностите на противопожарния автомобил и оборудването в него. Също така се обсъдиха и действията на хората при бедствени ситуации – само спасяване и оказване на помощ на пострадали.

Снимки от проведената тренировка можете да разгледате в Галерия – Превантивно
Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.