• PBZN
  • PBZN

Пожаро - тактическо учение (ПТУ)

SUPBZN

На 06.10.2020 г. се проведе Пожаро - тактическо учение със сили и средства на СДПБЗН, СДВР, Регионална дирекция по горите - София, БЧК – София и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

По време на ПТУ е отработен сценарий за възникнал горски пожар във в.з. „Люлин“, местност „Бонсови поляни“, западно от квартал Горна баня.

Поставените цели на ПТУ са:

      ∆ Да се проверят техническите възможности на пожарната техника на СДПБЗН, предназначена за гасене горски пожари.
      ∆ Да се провери и протренира взаимодействието и коодинацията на щаба на СДПБЗН с основни съставни части на ЕСС при ликвидиране на произшествия.
      ∆ Да се провери степента на подготовка на ръководния състав на СДПБЗН - ръководителя на място, ръководителите на участъци, членовете на ОЩ и на всички останали длъжностни лица, участващи в ПТУ, за реагиране при ограничаване и ликвидиране на последствията от горски пожар.
      ∆ Да се отработят функционалните задължения на длъжностните лица от оперативния щаб на СДПБЗН, също така и тяхната оперативност и умения по координацията.
      ∆ Да се повиши готовността за реагиране, уменията и практическите навици на служителите от СДПБЗН и подобри взаимодействието с ТП „ДГС - София“, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и Шесто РУ на СДВР при възникване на произшествия.
      ∆ Да се проиграе спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа от участниците в ПТУ.
      ∆ Да се отработи от служителите на СДПБЗН съвместимостта, комуникацията и координацията на терен с другите основни съставни части на ЕСС.

Снимки от проведеното Пожаро – тактическо учение можете да разгледате в Галерия – Превантивно

Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.