• PBZN
  • PBZN

Олимпиада за познания за природните и технологичните бедствия – 10 март 2023 г.

SUPBZNПокана за включване на български ученици в Олимпиада за познания за природните и технологичните бедствия на английски език

Писмо от изпълнителния секретар на EUR-OPA/Правила за провеждане на състезанието


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.