• PBZN
  • PBZN

Седмица на пожарната безопасност - 2022 година

SUPBZN

На 16.09.2022 г. в седмицата на пожарната безопасност в 140 СУ „Иван Богоров“, ж.к. “Обеля“, район „Връбница“ се проведе учебна тренировка по плана за защита при бедствия на пребиваващите и учебна евакуация по евакуационния план с участието на служители от район „Връбница“, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), Девета РСПБЗН с противопожарен автомобил, Столична организация на Български младежки червен кръст (БМЧК), доброволци от Младежки авариен екип – София към БМЧК и доброволци от клуб „Богоровци в действие“ на БМЧК към 140 СУ.

По План сценарий бяха отработени действия на учениците при земетресение и евакуация от сградата - евакуиране на пострадали ученици с леки и средни телесни наранявания, вследствие на земетресението и ученици, блокирани и обгазени от последвалия пожар с помощта на пристигналия екип на пожарната. В двора на училището БМЧК – София и доброволци от Младежкия авариен екип – София разгъват две шатри за оказване на първа долекарска помощ и първа психологическа помощ на пострадалите деца, координирано съвместно с медицинската сестра на училището.

След приключването на тренировката се проведе демонстрация на противопожарния автомобил. Учениците от малките класове разгледаха автомобила и гасиха предполагаем огън с водна струя.

БМЧК – София изпълнява проект „Информирани и подготвени при бедствия, аварии и катастрофи“ и ще вземе участие в съвместни евакуации със СДПБЗН в четири столични училища с цел превенция на уязвимостта на учениците при бедствия, аварии и катастрофи.


Снимки от мероприятието можете да разгледате в Галерия – Празници

Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.