• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 01.12.2022 г. 08:00 ч. до 02.12.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 9 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 4 пожара.
- С преки материални щети e възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в отпадъци.
▪ Извършени 5 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в оказване помощ на пострадали граждани; 2 в катастрофа с транспортни средства; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 1
Дежурства с пожарна техника – 11
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

01.12.22
10:17

Пожар: Район “Банкя“, обект: навес

Екипи: 2 – 09 Районна служба, участък Банкя

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 10 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.