• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 23.09.2021 г. 08:00 ч. до 24.09.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 10 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки.
- Без нанесени материални щети са възникнали 6, от които: 2 в отпадъци; 2 в комини; 2 в други.
▪ Извършена 1 аварийно-спасителна и помощна операция в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

23.09.21
18:59

Пожар: Район “Люлин“, обект: апартамент

Екипи: 2 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 2 кв.м. Унищожено и повредено: бяла техника; кухненски шкафове; опушени стени.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.