• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 01.10.2023 г. 08:00 ч. до 02.10.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 14 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 11 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 4, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 4 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в авария; 2 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 7
Дежурства с пожарна техника – 21
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

01.10.23
14:34

Пожар: Район “Люлин“, обект: апартамент

Екипи: 3 – 09 Районна служба, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 15 кв.м. Унищожено и повредено: мебели; опушени стени.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.