• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 26.03.2023 г. 08:00 ч. до 27.03.2023 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 17 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 15 пожара.
- С преки материални щети e възникнал 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради.
- Без нанесени материални щети са възникнали 14, от които: 2 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 5 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 7 в отпадъци.
▪ Извършени 2 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 1 в катастрофа с транспортни средства; 1 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 22
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

26.03.23
18:20

Пожар: Район “Лозенец“, обект: ресторант

Екипи: 2 – 01 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в кухня и е обхванало площ от 50 кв.м. Унищожено и повредено: хоризонтални и вертикални въздуховоди.


Copyright ©2011-2023 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.