• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 27.06.2022 г. 08:00 ч. до 28.06.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 15 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 9 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 2, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 7, от които: 4 в отпадъци; 3 в други.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 2 в авария; 1 в катастрофа с транспортни средства.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 3.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 12
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

28.06.22
05:56

Пожар: Район “Триадица“, обект: апартамент

Екипи: 6 – 01, 04 Районни служби

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 30 кв.м. Унищожено и повредено: мебели; бяла, черна и компютърна техника; опушени стени.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.