• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 26.07.2021 г. 08:00 ч. до 27.07.2021 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 33 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 21 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 2 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в промишлени обекти; 1 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито.
- Без нанесени материални щети са възникнали 16, от които: 1 в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 14 в отпадъци; 1 в други.
▪ Извършени 12 аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 3 в оказване помощ на пострадали граждани; 3 в авария; 1 в инцидент с опасни вещества и материали; 5 в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – няма.

Помощ на други РСПБЗН – 3
Дежурства с пожарна техника – 10
При пожарите няма загинали или пострадали.

Някои от последните произшествия:

26.07.21
09:39

Пожар: Район “Люлин“, обект: лек автомобил

Екипи: 1 – 09 Районна служба

Детайли: Горенето се е развило в двигател и е обхванало площ от 4 кв.м. Унищожено и повредено: лек автомобил.


26.07.21
12:47

Пожар: Район “Средец“, обект: жилищна сграда

Екипи: 6 – 01, 02, 05 Районни служби, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в покрив и е обхванало площ от 100 кв.м. Унищожено и повредено: покривна конструкция.


Copyright ©2011-2021 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.