• PBZN
  • PBZN

Възникнали и ликвидирани произшествия

SUPBZN

За периода от 16.08.2022 г. 08:00 ч. до 17.08.2022 г. 08:00 ч. екипите за ПБЗН на територията на столицата са реагирали на 12 сигнала за произшествия.

▪ Ликвидирани са 8 пожара.
- С преки материални щети са възникнали 5, от които: 1 в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 1 в други; 1 в спомагат, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства.
- Без нанесени материални щети са възникнали 3 в отпадъци.
▪ Извършени 3 аварийно-спасителни и помощни операции в техническа помощ.
▪ Сигнали за лъжливи повиквания – 1.

Помощ на други РСПБЗН – 4
Дежурства с пожарна техника – 21
При пожарите има един пострадал, загинали няма.

Някои от последните произшествия:

16.08.22
22:10

Пожар: Район “Нови Искър“, обект: къща

Екипи: 2 – Участък Нови Искър, сектор СОД

Детайли: Горенето се е развило в стая и е обхванало площ от 16 кв.м. При възникналия пожар има един пострадал на 68 г., който е откаран с автомобил на ЦСПМ в УМБАЛСМ ,,Н. И. Пирогов". Унищожено и повредено: мебели.


Copyright ©2011-2022 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.