• PBZN
  • PBZN


При гръмотевична буря

Всяка година в началото и в края на лятото се разразяват гръмотевични бури с мълнии и градушки, които причиняват значителни материални щети, а понякога и човешки жертви. Въпреки, че в днешно време има начини за защита от това природно явление, за хората, които работят на открито има риск.


Какво да правим, когато ни настигне буря
  ▪  Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него.
  ▪  Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете и плътно съберете крака в ходилата. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.
  ▪  Ако сте на велосипед, слезте от него.
  ▪  Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. Не се хващайте и не дръжте метални предмети.
  ▪  Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.
  ▪  Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн, незабавно излезте от водата и се отдалечете. Ако сте с лодка или сърф в морето, бързо тръгнете към брега.
  ▪  Когато се намирате вкъщи или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати и прозорци.
  ▪  По време на пътуване приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат.
  ▪  Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото.
  ▪  За защита на сградите от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.
  ▪  При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.