• PBZN
  • PBZN


При наводнение

Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Органите на Пожарна безопасност и защита на населението и на други ведомства водят на отчет, наблюдават и предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми на територията на цялата страна. Ето защо, при опасност от наводнение, трябва да знаете, че ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

Какво трябва да знаем предварително
  ▪  Наложително е да знаете от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква наводнение. Ако потърсите информация от териториалните структури на Пожарна безопасност и защита на населението, ще имате предварителна яснота за районите, които е възможно да бъдат залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от наводнение.
  ▪  Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, поддържайте връзка с органите на Пожарна безопасност и защита на населението, особено в периоди на проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката.
  ▪  В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради.
  ▪  Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.
  ▪  Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в кметството или в областната управа.
  ▪  Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за водите. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения.

Как да действаме при реална опасност от наводнение
  ▪  При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на Пожарна безопасност и защита на населението. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти.
  ▪  Изключете газта и електричеството.
  ▪  При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на Пожарна безопасност и защита на населението за местонахождението си.
  ▪  Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
  ▪  При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.
  ▪  При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.
  ▪  Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
  ▪  Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
  ▪  Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на Пожарна безопасност и защита на населението и други структури на МВР. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.
  ▪  При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.
  ▪  Спазвайте указанията и реда, установен от органите на МВР.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.