• PBZN
  • PBZN


Какво да правим при пожар

Много са въпросите, на които предварително трябва да имаме ясен отговор, за да можем да определим най-правилното си поведение в случай на пожар, авария или друга кризисна ситуация.

Независимо къде се намираме – у дома, на работа, на път или в обществена сграда, при пожар най-важно е да запазим самообладание. Паниката само ще усложни положението.

Да се опитаме да действаме умно и премерено, така както диктува създалата се обстановка.

Първо трябва да се обадим на телефон 112 - на органите за спешна помощ, независимо кога (в коя фаза) е открит пожара.

Ако сме открили пожара в момента на запалването, трябва да започнем гасене с наличните пожарогасителни уреди и средства, но преди това задължително трябва да сме съобщили на тел. 112. Не се притеснявайте, че професионалните екипи ще пристигнат след погасяването му от вас.

ЕВАКУАЦИЯ! Незабавно трябва да напуснем помещението и сградата, ако пожарът е достигнал по-големи размери. Евакуираме се внимателно, без да пречим на другите, като помагаме на децата и на трудноподвижните граждани. ЗАПОМНЕТЕ! Децата се страхуват от пожара и дима и затова имат навика да се крият под леглата, в гардероба и на други скришни места.

  ▪  Движението през задимени помещения и коридори да се извършва ниско долу по пода,      покрай стената. В тези случаи не се връщайте назад.

  ▪  Не забравяйте да поставите на устата и носа си мокра носна кърпа или бинт.

  ▪  Този, който влиза в задименото помещение, е добре да бъде завързан с въже, като      предварително се уточнят сигналите за помощ при нужда.

  ▪  При влизане в горящо помещение, вратите и прозорците отваряйте така, че огънят да      не ви обгори.

  ▪  Не скачайте от прозорците и балконите. Не се спускайте по водосточни и каменинови      тръби. При задимено стълбище не ползвайте асансьора. Най-безопасния път за      евакуация е стълбището.

  ▪  Ако пътят до стълбището е възпрепятстван, или коридорът е много силно задимен,      по-добре е да не тръгвате към стълбището.

  ▪  Останете в помещение, до което пожарът не е стигнал и не е задимено. Вратите се      уплътняват с мокри текстилни материали (чаршафи, одеала и др.), за да не проникват      димни продукти от задимения коридор. На отворен прозорец или по телефон, незабавно      уведомете за присъствието си в стаята и потърсете помощ.

ВЕДНЪЖ НАПУСНАЛИ СГРАДАТА, под никакъв предлог не бива да се връщаме обратно в помещенията. Всеки трябва да знае, че след като специализираните органи за ПБЗН са пристигнали и започнали да гасят, те водят своя стaтистика кой е напуснал сградата и дали има още хора вътре в нея.

Незабавно уведомете пожарникарите в случаите, когато:

  ▪  познавате добре обстановката в обекта и можете да помогнете с напътствия от вън;

  ▪  сетили сте се, че в някое помещение са останали деца, възрастни, болни или блокирани      от пожара хора;

  ▪  знаете за съществуване на материали, които могат да разпространят огъня или да      предизвикат взрив,

  ▪  в сградата има уникати и ценности.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.