• PBZN
  • PBZN


В гората
Палене на огън в гората

Мястото се определя след отчитане на пожарния риск за околните насаждения и по възможност в близост до вода (ручей, извор, река, чешма и др.).

Огнището да е кръгло с диаметър до 1м.

Огнището се огражда с венец от камъни, с височина около 20 см. или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му.

Изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с ширина около 1м. (ивица, почистена от всички тревни горими материали - до минералния почвен слой).

Самото горене в огнището се контролира така, че височината на пламъците да не надхвърля 50 см., а дебелината на слоя от тлеещи въглища да не превишава половината от височината му.

Огънят не се оставя без наблюдение.

Мястото не се напуска преди огънят да е изгасен.

При ветровито време огън не се пали.

Забранява се палене на огън:

  ▪   в места за добив на смола и на 50 м. от такива места;

  ▪   на 30 м. от газопроводи и петролопроводи;

  ▪   на 50 м. от газови съоръжения.

Правилата са от НАРЕДБА № 8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.