• PBZN
  • PBZN


В бита

Ползвайте само стандартни и изправни отоплителни и електрически уреди, поставени на огнеустойчиви подложки. Това е важно условие за осигуряване на Вашата безопасност.

Укрепвайте добре димоотводните тръби (кюнците). Почиствайте редовно комините от сажди и веднага ги измазвайте, ако намерете разрушена мазилка.

Отоплителните и нагревателни уреди да са на разстояние най-малко на 80 см от горими материал. Не поставяйте до печките, до димоотводните тръби и комините дрехи, вещи, нафта и други горими материали.

Не складирайте в таваните и в близост до къщата леснозапалими материали! За целта обособете специални безопасни помещения.

Не разпалвайте печките за твърдо гориво със запалителни течности!

Изхвърляйте сгурията на безопасни места и в негорими съдове.

Не съхранявайте леснозапалителни течности в чупливи съдове. Ползвайте само железни съдове, които съхранявайте под ключ в отделни от жилището помещения! Не съхранявайте бензин в домовете.

При ползване на газови печки и уреди строго спазвайте инструкцията за експлоатацията им.

Не оставяйте отоплителните и нагревателните уреди без наблюдение, когато работят.

Не претоварвайте електрическата инсталация. Изгорелите предпазители /бушони/ заменяйте с нови, стандартни.

Изключете електрическите уреди след употребата им, както и при спиране на електрическия ток.

Не почиствайте дрехите си с бензин или други леснозапалими течности в близост до горящи печки и други отоплителни и нагревателни прибори! При необходимост извършете това на безопасни и проветриви места - тераси, балкони или на двора.

Детската игра с огън е опасна. Приучавайте децата и по-малките от вас да не играят с огън и кибрит! Не ги оставяйте сами в къщи! Кибритът, газта, нафтата и други леснозапалими и горими течности и материали дръжте на недостъпни за тях места! Не им възлагайте да палят печките или да извършват друга работа, свързана с използването на различни огнеизточници! При излети, на двора и по домовете, не позволявайте те да палят огън! Внимавайте за игрите им в стопански постройки със сено или друга суха листна маса – те могат да бъдат много опасни.

Никога не пушете в леглото. Угарките от цигари гасете само в пепелници и не изхвърляйте съдържанието им в кошчетата за смет.

При излизане се убедете още веднъж, че всички награвателни уреди са изключени.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.