• PBZN
  • PBZNОсновни правила
Какво трябва да знаем

Превантивна дейност за недопускането на пожари и аварии е основно направление в дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението. Тази дейност е комплекс от предварителни мероприятия с организационен обществен характер.

Не малка част от превантивната дейност е осъществяването на разяснителни инициативи и кампании, подходящо тематично, възрастово и социално насочени - за подготовка на населението, с цел формиране на необходимото предпазно поведение и адекватни на ситуацията действия за защита и самозащита при пожари, бедствия и аварии.

Ще си позволим да напомним една малка част от правилата за пожарна и аварийна безопасност. Отделете време - тези правила може да се окажат жизнено необходими в определени моменти.

Най-важно е да се спазват изискванията за безопасност на производителите, както и препоръките за безопасна експлоатация на уредите, инструментите, съоръженията и инсталациите, които са неизменен спътник на нашето ежедневие. Трябва да свикнем да четем означенията и препоръките на етикетите и инструкциите на стоките, още при закупуването им, а впоследствие стриктно да ги изпълняваме. Всяка неизправност може да доведе до фатални последици, ако веднага не предприемем мерки за отстраняването й.

Спецификата и разнообразието на уредите и механизмите в днешно време категорично определят като жизнено необходима намесата на специалистите, особено при монтирането и поддържането на отоплителни уреди и инсталации, както и съоръжения ползващи газово гориво и леснозапалителни течности. Самоделните уреди и устройства са рискови.

Изискванията и правилата са наложени от живота, от практиката. Те касаят Вашия живот и живота на Вашите близки, приятели, колеги, съседи. Отделете време и обърнете подходящото внимание към безопасността на Ваши близки в напреднала възраст и тези в трудноподвижно състояние.

Постарайте се мерките за безопасност да станат Ваш навик, Ваш постоянен спътник. Изграждайте в себе си, и особено в децата си, полезни предпазни навици – те никога не са излишни. Не оставяйте сами малките деца около електрически и отоплителни уреди и инсталации – техните игри с огъня са непредсказуеми и често с фатален край.


Бъдете внимателни. По-добре е да помислите предварително. Само тогава можете да разчитате на сигурност.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.