• PBZN
  • PBZN


При катастрофа

Пътнотранспортните катастрофи причиняват смъртта на много хора. Те са част от ежедневието ни и възможността човек да загине при катастрофа е много по-голяма, отколкото при природни бедствия.

Запомнете: Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората! Сигнализирайте на тел 112, спрете преминаващите коли и поискайте помощ.

Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

Преди всичко установете дали има:

  ▪  Нараняване с обилно кръвотечение
  ▪  Наличие на самостоятелно дишане
  ▪  Запазена сърдечна дейност
  ▪  Счупени кости и признаци на други тежки увреждания.

Ако обстоятелствата налагат, пренесете пострадалия, поставен върху твърда подложка, например дъска, на безопасно място. Пазете гръбнака и избягвайте резките движения. Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни и фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно.

При липса на дишане осигурете свободен дихателен път чрез:

  ▪  Извиване на главата максимално назад /внимавайте за счупени шийни прешлени/.
  ▪  Отворете устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия.
  ▪  Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби, протези и др., почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода "уста в уста" или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 - 18 пъти в минута.

При липса на сърдечна дейност:

  ▪  Установете наличие или липса на пулс чрез притискане на "сънната" артерия по предно-страничната част на шията. При липса на пулсации, започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута.
  ▪  Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия и притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата трета на гръдната кост за усилване на натиска. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдния кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см.

При липса на дишане и на сърдечна дейност:

  ▪  Когато спасителите са двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода "уста в уста" или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 - 18 пъти в минута /на 5 притискания на сърцето - 1 вдъхване/, а вторият спасител извършва външно притискане на сърцето, като на всеки пет притискания спира, за да се извърши вдъхване на въздух.
  ▪  Когато спасителят е сам, извършва същите действия в следната последователност - на всеки 15 притискания на гръдната кост се правят по 2 последователни вдъхвания.

Кръвотечение

При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране:
  ▪  Притискаме с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост.
  ▪  Пристягаме крайника /над раната/ с гумена тръба /Есмарх/, турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точния час на манипулацията.
  ▪  Компресивна стерилна превръзка - с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната.
  ▪  При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълни кърпи.

При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни, телени, шини или с подръчни средства - дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави. Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение, за да се предотврати поглъщане на евентуално повърнати материали.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.