• PBZN
  • PBZN


Какво да правим, ако .....

  ▪  Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.

  ▪  Ако горелките на котлона изпускат газ, затворете вентила и изключете котлона.

  ▪  Ако вентилът на бутилката не е закрепен добре, не пускайте газта.

  ▪  Ако използвате газова печка за отопление, изнасяйте бутилката от стаята през нощта.

  ▪  Ако, след домакинската работа, вече изключвате газовия котлон, непременно се уверете, че сте затворили и вентила.

Ако установите:

  ▪   повишаване на налягането (или невъзможност да се установи налягането), както и температура над допустимите стойности, посочени в техническата документация;

  ▪   деформации и дефекти в елементите на инсталацията, в заваръчните шевове на бутилката;

  ▪   нарушено отвеждане на димните газове от газови уреди и горивни инсталации;

  ▪   недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;

  ▪   повишена концентрация на газ във въздуха на помещението;

  ▪   при пожар или природно бедствие, застрашаващи безопасността им

     трябва да прекратите незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации!

Ако имате и най-малки съмнения за опасност:

  ▪   да не се предприемат никакви действия в помещението, свързани с искрообразуване (ползването на пламък; изключване или включване на електрически уреди, ключове и прекъсвачи; пушене и запалване на цигара; дори ползване на мобилни телефони);

  ▪   да се евакуират всички хора;

  ▪   да се проветрят загазованите помещения;

  ▪   да се проверят всички помещения, разположени под нивото на околния терен в близост до мястото на пропуска;

  ▪   да се вземат бързи мерки за ликвидиране пропуските на газ.


  При необходимост от съвети и консултации за безопасната работа с газ пропан-бутан се обръщайте към съответните сертифицирани фирми и органите за държавен технически контрол. За аварии, злополуки, опасни инциденти, запалвания и пожари, незабавно съобщете на телефони 112.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.