• PBZN
  • PBZN


Газовите уреди и бутилки
Газовите уреди и бутилките с газ пропан-бутан изискват повишено внимание

Столичните пожарникари извършват периодични проверки по газостанциите, бензино-газокомплексите и местата за зареждане с газ пропан-бутан (LPG), съвместно с представители от Отдел “Държавен технически надзор” към ДАМТН.

На фона на продължаващите трагични инциденти, в резултат от пренебрегване на изискванията за безопасност при експлоатацията на газови уреди и бутилки за газ пропан-бутан, инспекторите от Столичната пожарна още веднъж акцентират на правилата за пожаробезопасна работа.

Правилата, посочени по-долу са насочени към гражданите – потребители на битови газови уреди и инсталации с пропан-бутан. Правилата са подбрани и синтезирани съгласно действащата в РБългария нормативна база, както и извадки от техническите инструкции за безопасност от фирмите за производство, доставка, сервиз и поддържане на уреди, инсталации и съдове с втечнени въглеводородни газове, в частност газ пропан-бутан.


Какво не трябва да правим при експлоатация на газ пропан-бутан

  ▪  Не пълнете битовите газови бутилки на бензо-газостанции и автомобилни газстанции.

  ▪   Не дръжте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40оС). При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката.

  ▪   Не размразявайте бутилката със сешоари, духалки и други източници на топлина.

  ▪   Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.

  ▪   Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.

  ▪   Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.

  ▪   Не оставяйте бутилката в близост до хартия, дърва и други горими и леснозапалителни материали.

  ▪   Не трябва да допускаме разполагане на кърпи, пердета и други текстилни тъкани и пластмасови предмети в близост до горелката.

  ▪   Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте.

  ▪   Не използвайте нестандартни, стари и неизправни газови бутилки, маркучи, вентили, уреди и дюзи, които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане.

  ▪   Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък.

  ▪   Не пушете никога, когато сменяте бутилката.

  ▪   Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди.

  ▪   Не разчитайте, че възрастните близки и роднини сами ще експлоатират безопасно газовите уреди, необходими са контрол и внимание и от Ваша страна.

  ▪   В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.