• PBZN
  • PBZN


Въпроси и отговори
Въпрос 1: Имате ли в дома си пожароизвестителни датчици – вероятно НЕ.

В западноевропейските страни това е масова практика. Когато строите нов дом и влагате много пари, предвидете и тази необходимост.


Въпрос 2: Имате ли в предвид начини за поведение в случай на пожар?

Още днес помислете за спасяването на семейството си в такава рискова ситуация – за това не е нужно да сте експерт.

  ▪   Представете си как бихте могли да изведете всички навън посред нощта.

  ▪   А как ще изведете децата?

  ▪   Осигурете си безопасен път по стълбищата.

  ▪   Как ще се справи живеещата сама баба? Поговорете с нея.

  ▪   Разговаряйте често по тези въпроси и с всички членове на семейството. Тези разговори и съвети не са напразни - ще добият изключителна ценност при критични ситуации.


Въпрос 3: Има ли пушач в семейството?

  ▪   Трябва наистина да внимавате, когато пушите, особено ако сте уморени или сте пили алкохол.

  ▪   Винаги гасете цигарите си в пепелника.

  ▪   Преди да изхвърлите фасовете в кофата за боклук, първо ги намокрете. Посъветвайте за това и живеещия сам дядо.

  ▪   Никога не пушете в леглото, абсолютно никога - толкова е лесно да заспите и може никога повече да не се събудите.


Въпрос 4: Палите ли понякога свещи в дома?

  ▪   Внимателно поставяйте свещите в съответните свещници. Добре е да знаете, че тънките метални подложки на ароматните свещи не са достатъчни.

  ▪   Свещите трябва да са стабилно закрепени.

  ▪   Внимавайте да не се подпалят картички, покривки, пердета или други горими материали, оставени в близост.

  ▪   Никога не оставяйте свещ да гори, ако в стаята няма човек.

  ▪   Ако ще излизате, или ще си лягате, първо проверете, че свещите са изгасени.


Въпрос 5: Изправни ли са предпазителите (бушоните) в ел.табло на дома?

  ▪   Бушонът в таблото е предпазно устройство, което трябва да “изгори” първо или да изключи, ако претоварим електрическата верига или ако някой електрически уред се повреди. Бушонът спира протичането на електрическия ток, за да предотврати прегряването и възникването на пожар. Толкова е елементарно и не е скъпо.

  ▪   Важно е всяка токова верига да е снабдена с точно оразмерения предпазен бушон за предвиденото натоварване с електрически уреди. Ако не Ви е ясно, за конкретния случай се посъветвайте със специалист.


Въпрос 6: Издърпвате ли щепсела от контакта и изключвате ли електроуредите, когато не ги използвате?

  ▪   Ежедневни са битовите пожари в столицата от забравени включени отоплителни уреди, котлони и готварски печки.

  ▪   Създайте навик за себе си и изградете навик у децата за изключване на ел.уреди. Това е необходимо за отоплителните уреди, за телевизори, перални, тостери, скари, сушилни и други уреди, които не са предназначени да са постоянно включени и непременно, когато в къщи няма да има никой.


Въпрос 7: Преносимите отоплителните уреди поставяте ли на нужното безопасно разстояние от горими материали и мебели? А негорима подложка под печката осигурихте ли? Ползвате ли в леглото ел.одеяло или ел.грейка? Изправни ли са ел.уреди в дома Ви?

  ▪   Винаги спазвайте указанията на производителя.

  ▪   Редовно проверявайте дали уредите, щепселите и шнуровете са в изправност. Ако не сте сигурни за изправността на ел.уреди, не ги използвайте.

  ▪   Електрическите печки, както и другите ел.уреди не са вечни. След изтичането на гаранционния срок, те трябва редовно да се преглеждат и поддържат в изправност. В този случай, може да се окаже, че е по-безопасно, дори и по-евтино и да си купите нов отоплителен уред.

  ▪   Съобразявайте се, че на пазара се предлагат и много нестандартни уреди, т.н. “ментета”, които в никакъв случай няма да осигурят Вашата безопасност.

  ▪   Добре прецененото безопасно разстояние до работещата печка е един метър. До печката и над нея не се сушат дрехи. През нощта върху включената до леглото ел.печка могат да се свлекат завивки и тогава пожарът е неминуем.. Не сядайте прекалено близо до радиатора или до печката – ако заспите, може лесно да се изгорите.

  ▪   Особено загрижено трябва да осигурите пожаробезопасното отопление на децата и на лежащо болните си роднини – най-често те стават жертва на пожарите от отоплителните уреди.

Въпрос 8: Имате електрически кабели, които минават под мокети и килими? Използвате електрически разклонители, опасващи цялата стая?

  ▪   Огледайте се внимателно - ако стъпвате върху кабели, дори когато те са покрити с мокет, може да ги повредите, а това може да предизвика пожар.

  ▪   Никога не поправяйте и не свързвайте електрическите кабели с изолирбанд, а сменете целия кабел или ползвайте удължител.

  ▪   Опасно е и когато разклонителят е пренатоварен.

  ▪   Погрижете се и за жилището на възрастните родители, може би имат нужда от помощ. Подредете така уредите, че шнуровете и разклонителите да не са разположени по пътя на придвижване на възрастните и трудно подвижните хора – лесно могат да се спънат в тях.


Въпрос 9: А сега да преценим пожарната опасност в кухнята. С какво готвите - с тиган или фритюрник? Ползвате ли грил или скара? Държите ли електроуреди и преминават ли кабели в близост до нагретите повърхности на готварската печка? Сушите ли кърпи близо до или над готварската печка?

  ▪   Пърженето във вряща мазнина или олио е причина за голяма част от пожарите. Най-лесният начин за предотвратяване на този вид пожари е да се използва фритюрник с термостат, който контролира температурата на мазнината.

  ▪   Никога не запълвайте повече от една трета от обема на съда с олио.

  ▪   Не го оставяйте без надзор, когато е включен, дори и само за няколко секунди.

  ▪   Грилът или скарата трябва да се почистват след всяка употреба.

  ▪   Почиствайте и сменяйте филтрите на кухненските абсорбатори. В противен случай се наслоява мазнина, която лесно може да се запали.

  ▪   Топлината, излъчвана от готварската печка, може лесно да повреди уредите и кабелите, които са в непосредствена близост и да стане пожар. Винаги дръжте уредите и кабелите на безопасно разстояние от печката. С ръка установете дали шкафчето до печката се нагрява при ползване на котлоните или фурната – отдалечете го.

  ▪   Кухненските кърпи трябва да са ни винаги “под ръка”, не е много безопасно да им определяме място за закачване в близост до печката.

  ▪   Даже влажните кърпи могат лесно да се запалят. Никога не ги сушете близо до или над готварската печка.

  ▪   Определете си безопасен ред за едновременно ползване на повече от един котлон на готварската печка. Дръжката на тигана трябва да е насочена извън нагретите повърхности на котлоните и същевременно да не излизат напред в работното пространство на домакинята. Подредете си безопасно работното място.

  ▪   Ако тиганът с олиото се подпали, не се опитвайте да го местите, не заливайте горящата мазнина с вода. Ако е възможно, изключете котлона или газта. След това покрийте тигана с влажна кърпа, за да задушите пламъка. Изчакайте докато изстине.


Въпрос 10: Имате открита камина в дневната? Или се отоплявате с печка на твърдо гориво?

  ▪   Никога не ползвайте лесно запалителни течности (газ, спирт, бензин и др.), за да “захванете” пламъка.

  ▪   Поставяйте предпазна решетка пред запалената камината.

  ▪   Никога не оставяйте камината и печката да горят без надзор.

  ▪   Не сушете дрехи пред огъня.

  ▪   Мебелите трябва да са на разстояние от поне един метър от огъня в камината и горящата печка.

  ▪   Почиствайте комините всяка година.

  ▪   Обходете комина по цялото му протежение през сградата – не трябва да има пукнатини, не трябва да се допира до горими конструкции.

  ▪   Особено внимателно огледайте преминаването на комина през горимото подпокривно пространство. Непосредствена причина за пожар е близостта до дървени греди, стрехи и други покривни конструкции.


Въпрос 11: Помислихте ли за безопасността на децата си?

  ▪   Не оставяйте кибрит или запалки на места, където децата могат да ги пипат.

  ▪   Не ги оставяйте сами в къщи при запалени или включени в ел.мрежа печки.

  ▪   Не оставяйте играчки на разстояние по-малко от един метър от нагрети уреди.

  ▪   Съобразено с възрастта, изграждайте у детето си трайни навици за предпазливи игри и умения за неговата самозащита.

  ▪   Разговаряйте с децата за опасността от играта с пиратки, самоделни бомбички и други избухливи и опасни вещества. Фокусирайте вниманието им върху тежките последици.

И запомнете, може много да им говорите, но няма нищо по-важно от примера, т.е. от Вашето собствено отношение към тази опасност. Децата правят това, което са виждали да правят мама и татко.


Въпрос 12: Помислихте ли за безопасността на възрастните, лежащо болните и трудно подвижните си роднини?

  ▪  Те са толкова застрашени от запалване и пожар, особено когато са сами.

  ▪  Нуждаят се от Вашите съвети, напътствия и най-вече от пряка помощ.

  ▪  Много често е необходимо да им помогнете за изчистване на жилищата от ненужните запалителни материали, да прецените техните условия и възможности за спасяване.


Въпрос 13: Изключително важен! Свободни и проходими ли са пътищата за евакуация?

  ▪  Непрекъснато ползвайки асансьора, не обръщаме внимание на стълбищата в жилищните сгради. А те почти винаги се ползват за складиране на ненужни вещи, отпадъци, стари мебели, свалена дограма. В стремежа да се осигури опазване на дома и имуществото от кражби, масово се поставят метални заграждения, блиндирани врати, решетки по стълбите и на балконите.

  ▪   Запомнете добре – При пожар, земетресение и други критични ситуации НЕ СЕ ПОЛЗВА АСАНСЬР! А сега съвсем целенасочено тръгнете, бързайки надолу по стълбите. Представете си следното: обстановката е усложнена; вероятно е задимено; освен ключовете на жилището, ще трябва да търсите още ключове - за решетки и прегради; по коридорите и стълбите надолу тичат уплашени всички живущи от блока; някои се блъскат; някои се връщат; някои са трудно подвижни; може някой да падне; други носят обемисти неща. По същия този път нагоре ще се изкачват пожарникарите и ще изтеглят шланговите линии (маркучите). В условията на паниката, при тези критични ситуации, всички вещи и решетки по стълбите и коридорите се явяват като непреодолими препятствия по пътя за евакуация и спасение. Нека да си спомним за петимата изгорели зад заключената врата на влака София-Кардам...Забравихме ли трагедията в “Индиго”. Да помислим, че зад такива препятствия може да търсят спасение нашите деца и близки...

  ▪   Сега сами преценете как ще си отговорите на този 13-ти въпрос. Никак не е трудно да се предприемат мерки за изчистване на коридорите и стълбищните клетки. А и да е трудно– заслужава си. От Вас зависи безопасността на Вашия евакуационен път за спасение от горящата сграда.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.