• PBZN
  • PBZN


Финансирането
Как в миналото е бил решен въпросът с финансиране на пожарните команди

В далечната 1884 г. софийските общинари, в стремежа си да подобряват екипировката на пожарните команди, търсят допълнителни финансови средства за тази цел. Един от първите видове чужди капитали, който бързо навлиза в страната, е застрахователният акционерен капитал. Европейски и американски дружества откриват у нас конкуриращи се фирми. При тогавашния страх от често възникващи опустошителни пожари застрахователите печелят много от застраховане на сгради и влагат печалбите си в нови индустриални предприятия. Общинарите отчитат този факт, от една страна, а от друга – тежкото състояние на пожарните команди – слаби коне, теглещи каруци, натоварени с бурета, секири и канджи. С погасяването на всеки пожар се намаляват загубите на чуждите застрахователни дружества. Ето защо на свое заседание от 22.11.1884 г. общинарите задължават всички застрахователни агенции да плащат за поддържане на пожарните команди.

През 1924 г. по законодателен ред е създаден фонд “Пожарно дело” – 10 % от премиите за застраховка срещу пожар агенциите внасят в Българска земеделска банка за сметка на съответната община, респ. пожарна команда, в чийто район става застраховането.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.