• PBZN
  • PBZN


Първи стъпки
Преди да има организирана пожарна в София

През първите десетилетия на ХІХ век София има около 10-15 хил. население. Градът е изграден от едно- и двуетажни дървени къщи. Той е оживен търговски център за продажба на добитък и кожи. Тук се намират най-големите работилници за сарашки изделия в Турската империя – хамути, конски седла, поводи, които се търгуват по целия Балкански полуостров.

София е известна с многобройните си минерални извори, но тогавашната водопроводна мрежа, доколкото я има, е в окаяно състояние и не работи.

На 16 април 1832 г., известната тогава Сюнгулар чаршия е обхваната от пламъци. Пожарът избухва в намиращи се в съседство обори и бързо обхваща 31 дюкяна, един хан с 5 кафенета, една хлебопекарна, 6 джамбазки обора, една турска и 7 еврейски къщи.

Разтревоженото население от околните махали се втурва по улиците, но не е в състояние с нищо да потуши огъня. Точно този ден в София е повреден главният водопровод и вода няма. Пожарът заплашва да обхване целия град.

По това време в София се намира поделение на Тимарските конни войски (турско кавалерийско опълчение). Самата операция се провежда с дълги железни куки. С тяхна помощ се събарят горящите сгради и от рухването им пожарът се потушава.

Признателните софиянци в специално писмо до Високата порта благодарят на войската за спасяването на града и молят да им се изпрати една толумба (водна помпа).

Из турските държавни архиви: ферман от 23.04.1832 г.:

“... Понеже от опит е установено, че вредите от подобен стихиен пожар винаги са бивали компенсирани чрез Божието благоволение, един голям град като София не би трябвало да остане без пожарна помпа. Поради това излязло е царско ираде да се набави една пожарна помпа с всичките й принадлежности и да ви се изпрати, за да си служите, не дай Боже, при случай на пожар. Ето защо погрижете се да приготвите подходящо здание, гдето да се пази тая помпа.”

Началото на столичната пожарна е поставено през 1878 година, когато на 14 юли за първи път се създава организация в София от доброволци – пожарникари, съставена от градските жители по родове и съсловия. В протоколната книга на Софийския градски съвет от 1878 г., намираща се в Софийски държавен архив, е съхранен протоколът от 14 юли 1878 г., с който се регламентират създаването и действията на първата пожарна команда за града.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.