• PBZN
  • PBZN


Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Старши комисар Веселин Гетов

Директор Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всеки понеделник от 15:00 часа до 17:00 часа, тел. 02/982 3539; 02/987 2223Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” обслужва територията на Столична община, с площ от 1310.8 кв.км, на която са разположени гр.София, обособените като квартали на столицата, градове Нови Искър, Банкя и Бухово, както и 34 села в околностите. На тази територия живеят 1 401 852 души. Това е територията на България с най-голяма плътност на населението – над 1000 жители на 1 кв.км. В столицата са регистрирани и се движат над 800 хил. моторни превозни средства.

София е и културен, религиозен и академичен център. Тук са съсредоточени всички държавни институции - Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, всички министерства и държавни агенции, както и официалните представителства на 68 държави и резиденциите на техните посланици.

Като всяка една средно голяма европейска столица, освен административен и политически център, София е и най-крупния промишлено-финансов комплекс в страната. Наред с основни икономически обекти, на обслужваната територия са съсредоточени централите на всички банки, най-важните държавни и международни комуникационни артерии (три трансевропейски коридора - № 4, № 8 и № 10), над 22 000 обекти, включващи подразделения на столичната общинска власт, над 50 болници и санаториуми, над 800 училища и детски градини, над 30 зрителни заведения, централите на всички финансови институции, 12 спортни зали, 8 стадиона, 10 големи библиотеки, изложбени зали, промишлени обекти (формиращи около 50% от брутния вътрешен продукт), големи търговски вериги, 14 складови бази за леснозапалими и горими течности, над 400 бензиностанции, газостанции и смесени комплекси, обекти с наличие на химически, радиоактивни, взривни и отровни вещества и материали.

Специфично за столичния град в архитектурно отношение е преобладаващото присъствие на над 820 високоетажни сгради с тенденция за увеличаването им. Интензивно, модерно и уникално е новото строителство в столицата. В гасителните граници се включват 31 833 хектара гори, голямата част от които обхващат Национален парк “Витоша”.

През прилежащите терени на София преминават газопроводи и продуктопроводи от Националната разпределителна мрежа. Газифицират се все по-големи части от градската територия.

Изброените обективни фактори от икономически, социален и демографски характер определят изключителното значение на дейностите, осигуряващи пожарната безопасност на столицата и защитата на столичното население. Приоритетното значение на столицата, съчетано с проблемите, определящи се от изключителна динамика, претоварен транспортен трафик и пренаселване, налагат изискванията за високо ниво на професионалната компетентност и обуславят напрегнато служебно ежедневие на столичните пожарникари, както по отношение на отработване на произшествията, така и в областта на държавния противопожарен контрол.

За осъществяването на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна, аварийно-спасителна, инженерна защита и превантивна дейност, в столицата са дислоцирани девет районни служби ПБЗН, три участъка за ПБЗН (Банкя, Нови Искър и Кремиковци) и сектор „Спасителни дейности”.

Столична дирекция за Пожарна безопасност и защита на населението осъществява ръководство и контрол на Районните служби по ПБЗН за организирането на пожарогасителната и спасителна дейност; за планиране, координиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол на обектите в експлоатация. Осъществява работата с обществеността и младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" на територията на столицата.

Тук са екипите от информационни и аналитични специалисти, инженери, техници, финансисти и др., които подпомагат работата на пожарникарите и спасителите.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.