• PBZN
  • PBZN


08 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Камен Петров

Началник 08 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/982 5251


Обслужвана територия:

Столични райони “Искър” и "Кремиковци"

Район “Искър”

Район “Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25,6 кв.км. Жителите му са 71 500. Значимите фирми в района са повече от 40, като например: “Дару Кар” АД; “DHL”; “Крисметал” ЕООД; “София мед”; Топлофикационен Район ”София – изток”; “Криоинвест” АД; Тържище “София” АД и др.

Забележителностите на района са водният парк – езеро и местността Врана, характерна със своите редки дървета и храсти.

Културната дейност е съсредоточена в културен дом “Искър” и читалище “Елин Пелин” в с.Бусманци.

Район “Кремиковци”
:

Район „Кремиковци” е с площ около 300 кв.км. и население над 30 хил. души. Обработваемите земеделски земи са над 89 хил. дка; горски фонд – широколистни и иглолистни гори над 61 хил. дка.

По - значими производствени предприятия на територията на район Кремиковци са “Синергон петролеум” ЕООД, “Техно панел” АД, “Ксела - България” ЕООД, Разменно - сортировъчен център на Български пощи”, складова база “Андреа Штил”, “ЗСК - Кремиковци” АД, складова база за светли горива и пропан - бутан “Еко - България”, Интегрирана система за управление на битови отпадъци в столична община и др.

В района са изградени големи търговски обекти – Строителен хипермаркет “Баумакс – София1”, Мегамаркет “Рода”, Магазин за промишлени стоки “Джъмбо”, РУМ “Кремиковци”, Център за гуми “Диана”, “Търговски и сервизен център - Пежо”, “Магазини – Мартитранс – Ист Трейд Център” и др.

По - известни духовни средища в района са манастир “Св. Георги победоносец” – кв.Кремиковци, манастир “Св. Николай Мирликийски”- кв. Сеславци, манастир “Св. Мария Магдалена” – гр. Бухово и още повече от 20 бр. параклиси, църкви и манастири.

Културната дейност се развива в Дом на културата в гр. Бухово и 10 бр. читалища в населените места.

В сферата на образованието са изградени “Национален център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи” към МТСП – кв. Кремиковци, 9 бр. СОУ и ОУ, 10 бр. детски заведения и др.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.