• PBZN
  • PBZN


07 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Ганчо Данчев

Началник 07 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/982 5249


Обслужвана територия:

Столични райони “Младост”, “Студентски”, “Панчарево” и “Изгрев”

Обслужваните райони са с обща площ 39 428 ха и население над 264 868 жители. Обслужваната територия се характеризира с разнообразни по функционалното си предназначение обекти: висши учебни заведения и общежития, научно - изследователски институти, спортни зали и съоръжения, обекти на полиграфическата и фармацевтичната промишленост, силно развита търговска мрежа, складове и стокови борси, заведения за масово събиране на хора, жилищни сгради, високи сгради, обекти в ново строителство и реконструкция около бул. „Цариградско шосе“ и др.

Район “Младост”

Район “Младост” е разположен на територия от 1 657 ха, което представлява 10% от територията на гр. София. Общата регистрирана численост на населението е 112 771 души. Има 19 училища и 16 детски заведения, 121 високи жилищни сгради, 4 института на БАН и 2 института на МВР, Академия на МВР с 3 бр. общежития, магазините: “Метро - 1”, център The Mall, “Мосю Бриколаж”, “Фантастико”, ТЦ “Младост”, “Билла”, “Боила”, София Аутлет Център, борса “Къра”, магазини "Техномаркет", "Технополис”, “Рувекс”, “Спортмаркет”, “Евромаркет”; печатниците: “Демакс”, “Образование и наука”, “ЛитоБалкан”; производствени предприятия: “Линк” АД, “Фесто”, “Флорина България”, “Коутс - България”, “Икспектис”, БИЦ – ИЗОТ АД, МИЦ “Булгарреклама”, НРТЦ - БНТ, СО “МАТ”, “Софийска вода” АД; хотел „Експо”, болница МБАЛ “Света Ана”, офис сгради: Мегапарк, Кепитал форт, Европейски Търговски Център, „Бенчмарк”, Кино Арена 2, многофункционални сгради на Бизнес – парк “София”, 11 бр. бензиностанции и 7 бр. газостанции.

Район „Студентски”

Район Студентски е разположен на територия от 877 hа, с население над 97 000 жители, от които 31 000 с постоянен адрес. В района са разположени: 7 висши учебни заведения (НСА, УНСС, ХТМУ, МГУ, ЛТУ, ТУ и ВДУ „Колеж по телекомуникации и пощи”), както и 63 общежития на ВУЗ, 4 училища, 6 детски заведения, дом за възрастни хора, болници като СБАЛ по Онкология, СБАЛ по Хематологични заболявания, ДКЦ V - София ЕООД, фармацевтични предприятия: Унифарм и Софарма; 2 хотела: хотел „Вега София” и парк - хотел „Витоша”, спортни зали: Зимен дворец на спорта и Зала „Христо Ботев”; складови бази на БЧК и Държавен резерв, магазините: МПИ „Саутмол”, „Ташев - Галвинг”; веригите: „Фантастико”; "Кауфланд".

На територията на района има 38 високи жилищни сгради, 7 бензиностанции, ресторанти, нощни заведения и клубове. На територията на района са ситуирани 13 чуждестранни резиденции.

Район “Панчарево”

Район “Панчарево” обхваща площ от 36 474 ха, с население над 22 000 жители. В обслужваната територия се намират 9 училища и 8 детски заведения; производствените предприятия: “Хидрострой”, “Хидростроителство”, “Стройнжект”, “Пътни строежи АД”, “Проинвекс”, “Ритекс”, “Чипита - България” АД, МСК – Казичене, “Бейт - България”, МЦФУ – Бистрица, ЗСКВ “Шипка”; ПТО - затвор Казичене; две поделения; Специализираната болница по рехабилитация – Панчарево; складова база БЧК; универсални складове – Казичене; автоцентър “София – Франс Ауто”, 5 бензиностанции; 10 по - големи увеселителни заведения и др.

Район „Изгрев”

Район „Изгрев” е разположен на площ от 420 ха, с население 33 097 жители. На територията му функционират 6 училища и 8 детски заведения; ХV ДКЦ, Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум”; 9 високи обществени сгради: Парк - хотел „Москва”, хотел на НСК „Диана”; Техноимпорт - експорт; ТВ кула; Интерпред – СТЦ АД, „Литекс Тауър” и сгради на „Софарма Бизнес Тауър”; 51 високи жилищни сгради; производствени обекти, като „ПИМ” АД, „Дейзи технолоджи”, „Полиграфснаб”; Специализирана Следствена служба и следствен арест; КАТ - Пътна полиция; супермаркети: "Фантастико", "Била", "Лидъл", "Софарма Бизнес Тауър" – Шопинг център. Обособени са 14 посолства, жилищни квартали за художници, училища и детски градини с насоченост бизнес, езици, изкуства, лесопарк и парк с общоградско значение, открити и закрити плувни басейни, тенис кортове, зали и игрища.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.