• PBZN
  • PBZN


06 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Илиян Илиев

Началник 06 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/982 1795


Обслужвана територия:

Столични райони "Овча купел", "Красно село" и "Витоша"

Район “Овча купел”

Район „Овча купел” е разположен на площ 42 762 дка и има население 55 326 души.

На територията му има голямо разнообразие на обекти от всички отрасли. Производствените предприятия заемат близо една трета от дейността, извършвана в района. По-големи са „Фортекс Нутрасютикалс“; „АТМ Електроникс“ ООД; „Булминвекс “ АД; БК „Горна баня” АД, "Къртис - Балкан", „Химакс Фарма” ЕООД. Останалите производствени обекти са малки работилници и цехове от рода на: сладкарски, тенекеджийски, авторемонтни, дърводелски и др.

На територията има разположени няколко големи складови бази и стокови борси. Такива са: Складова база с митница на фирма „МОСТ” АД, Складова база – София БТ, Складова база на ф. БК “Горна баня” АД, Стокова борса на ф. “Алпина “АД.

Отличителна черта на района са големите болнични заведения и социални домове като СБАЛО АД; СБТФР; СБАЛДРОДА – „Бул Про”; НЦ за наркомани; Дом № 10 за стари хора; Дом №8 за деца с умствена изостаналост; НБТУБ, както и наличието на административно - обществени сгради – ИАОСВ; ДЖЕЙ ЕЛ ЦЕНТЪР АД; ИХМ, Институт по Франкофония, ДАБ, ССС.

На територията има 11 бр. учебни заведения, от които трие висши - Нов български университет и ВУЗФ и Специализираният институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт – СИФАМ, както и 8 бр. детски заведения.

В района са разположени 22 бр. високи жилищни сгради и 2 бр. високи обществени сгради– ИАОСВ и ДЖЕЙ ЕЛ ЦЕНТЪР АД.

Горският фонд в район „Овча купел” обхваща част от „Люлин” планина, разположен в землищата на кв. Горна Баня, кв. Суходол и с. Мало Бучино.

Район “Красно село”

Район „Красно село” е разположен в централната градска част на столицата на площ от около 7 000 дка и има население91 642 души.

На територията му има голямо разнообразие на обекти от всички отрасли. Производствените предприятия заемат близо една четвърт от дейността, извършвана в района. По големи са „Трамкар“; ТД, „Красна поляна", “ОЦ Земляне”, „ИНТРАНСМАШ”.

На територията има разположени множество обществени сгради и подразделения с национално значение като МЗГ, АПИ, Агропроект, НВМС, НСРЗ, ДНСК, „ПАТ – Земляне”, „Депо към Метрополитен, Никроуд, Примабизнесцентър, Орбиинженеринг, Социални грижи и подпомагане.

В район „Красно село” са разположени и МБАЛСМ „Пирогов”, МИ-МВР, ІV-та МБАЛ, СБАЛЕНГ, ДКЦ и други медицински обекти.

На територията има 10 бр. учебни, както и 13 бр. детски заведения.

В района е разположена една уникална спортна база на ОСК „Славия”, включваща футболен стадион с 35 000 седящи места, плувен комплекс, адаптиран в снимачен павилион, боксова зала, зала по гимнастика и волейбол, както и КСБ „Хан Аспарух” с 4 бр. тренировъчни манежи, от които един закрит.

Особено място заемат 83 бр. високи жилищни сгради и 5 бр. високи обществени сгради – АПИ, НИКРОУД, Хан Крум и МБАЛСМ Пирогов.

Територията на Район „Красно село” се характеризира с бързото и съсредоточено строителство на жилищни сгради.

Район “Витоша”

Район „Витоша” е разположен на територия от 122 350 дка и е най – големият по територия в столицата. Същият има 70 000 жители. Характерно за района е неравномерното разпределение на обектите и отдалечеността на много от тях, намиращи се в Природен Парк „Витоша”.

На територията има разположени 13 бр. учебни и 11 бр. детски заведения с 5 филиала, 25 броя частни учебни и детски заведения, както и 4 бр. болнични и 23 социални заведения.

Територията се характеризира с бързото строителство, основно на административни и складови бази съсредоточени в района на Околовръстен път, както и изграждането на частни еднофамилни и двуфамилни жилищни в затворени комплекси с до 700 жители и хотели в крайградските райони.

По-големи обекти са: Национален киноцентър, КРТЦ-Копитото, НИМ Бояна, Резиденция Бояна, административна сграда на HP, Хюндай, Икеа, София бизнес център, София саунт ринг МОЛ, Гоепланпроект, Главбулгарстрой, Смарт органик АД, Пречиствателна станция за питейна вода- Бистрица, Подстанция София Юг, Пощенска банка, Национална тренировъчна база на Български футболен съюз, Хотелски комплекси Копитото, Царско село МБАЛ „Св. София“ ЕООД и др.

Затворени жилищни комплекси като най- големите са „София Парк“, „Мирамонте“, „Манастира“ , „Ривър парк“.

Най – голяма част от площта на района заема горският фонд на Парк „Витоша”, като специфични правила за осигуряване на пожарната безопасност, са публикувани на сайта на Природен парк Витоша на адрес https://park-vitosha.org.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.