• PBZN
  • PBZN


03 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Николай Узунов

ВПД Началник 03 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"


Приемно време:

всяка сряда от 13:00 часа до 15:00 часа
тел. 02/982 3605


Обслужвана територия:

Столични райони “Възраждане”, “Илинден” и “Красна поляна”

Район “Възраждане”

Район “Възраждане” е част от бившия 3-ти район на София. Територията на района почти изцяло принадлежи на главния градски център на Столицата. Тук е западното направление, което по градоустройствения план е основно в развитието на големия град. Теренът на района е равнинен и в него са включени местностите с исторически имена: “Центъра”, “Три кладенци”, “Коньовица”, “Еврейски геран” и “Баталова воденица”.

Градската тъкан на района е формирана, както от стари квартали, подлежащи на частична или пълна реконструкция, така и от нови жилищни комплекси, изградени преди 20 - 30 години, които продължават да се доизграждат. Тук са изградени Зоните: Б - 2, 3, 4, 5, 18 и 19, които са взаимно допълващи се и свързани териториални единици. Включен е и ж.к. “Сердика”, който се явява производствена подзона.

Площта на територията на района е около 316 хектара, която представлява около 2,5% от тази на столичния град. По предназначение територията на района се подразделя на: застроена жилищна площ около 121 хектара; паркове, градини и зелени площи около 136 хектара; промишлена зона - 15 хектара; обществени терени - площади, улици, пътища и други - 43 хектара.

Западната част на територията на района се пресича от Владайска река, която заема централно място в инфраструктурата на района. През територията на района преминават основните булеварди и улици на големия град: булевардите - Ал. Стамболийски, Христо Ботев, Мария Луиза, Константин Величков, Сливница и улиците - Пиротска, Опълченска, Цар Симеон и др.

Населението на района възлиза на около 45 000 души.

В Район “Възраждане” функционират 17 броя учебни заведения, от които: 1 езикова гимназия, 4 средни общообразователни училища, 5 основни училища, 1 вечерна гимназия, 1 ученическа спортна школа и 5 техникума, в които се учат над 8 000 ученици. Разполагаме с 4 обединени детски заведения, 3 целодневни детски градини и 2 ясли. Тук е разположен дом “Майка и дете” и дом за стари хора в Зона Б - 5. За всички тях районната администрация полага големи грижи в рамките на отпуснатите средства и търсене на помощ от други учреждения.

Културният облик на Район “Възраждане” се изразява в наличието на 6 читалища: “Аура”, “Христо Ботев”, “Ем. Шекерджийски”, “Възрождение”, “Природа и наука”, “Васил Друмев”. Голяма е читалищната дейност, която развиват тези учреждения. Към тях са изградени езикови школи, школи по рисуване и танци, различни клубове по интереси, клубове за запознанства и др., а библиотечния фонд възлиза общо на 130 хил. тома.

На територията на района функционира и “Дворецът на децата”, който предоставя възможности за изява и развлечения на децата от столичния град и страната. Много са и културните и исторически паметници, като църквите “Св. Никола”, “Св. Неделя”, “Св.св. Кирил и Методий”, паметника на Хр. Ботев, на загиналите в Балканската война в градинката “Св. Никола” и музеите “Хр. Смирненски” и Националния политехнически музей.

На територията на района са разположени едни от крупните предприятия на столицата. Това са "Данон - Сердика” АД, “КЕТ” ЕАД и др., които определят производствената зона на района, разположена в ж.к. “Сердика”.

В централната част на територията на района се намират “Булбанк”АД, банка ДСК, “България инвест” АД, “Биохим” АД, Националния осигурителен институт и множество учреждения и министерства, които определят облика на района като търговски и управленчески сектор.

Тук е разположен и най-големият пазар на София - “Женски пазар” и обновените “Централни хали”, посещавани ежедневно от хиляди хора от столицата и цялата страна.

Район “Възраждане” е много динамичен в развитието си. Той е изключително тежък за работа, тъй като е делови център и е наситен със стотици търговски обекти, които непрекъснато се преустройват. Въпреки това много от тях започнаха да очертават желания облик на София.

Район “Илинден”

Район „Илинден” е разположен в северозападната част на гр. София, в близост до центъра. Той заема площ от 3,31 кв.км. (3 310 декара). Изградените зони за отдих и зелени площи заемат 700 дка. Територията на района обхваща преобладаващо комплексно жилищно застрояване, парковата част на „Западен парк” и парк „Света Троица”, носещ името на разположения в него православен храм. Жилищните комплекси са с изградени и добре озеленени междублокови пространства, паркинги, детски и спортни площадки.

Общата численост на населението в района е 37 190 жители.

На територията на район „Илинден” са разположени и функционират: Дом за възрастни хора; Дом за ветерани на културата; Дом за временно настаняване на сираци „Света София”.

На ул. „Кукуш” в ж.к. ”Захарна фабрика” е формирана голяма промишлена и бизнес зона.

Културни обекти: Мултиплекс – център “Кино Арена”; Народно читалище „Г. С. Раковски”; Народно читалище „Гоце Делчев”; Храм “Света Троица”. Архитектурна стойност в района представлява груповият паметник на културата “Захарна фабрика”. Уникалната софийска „Захарна фабрика”, третата на Балканския полуостров след букурещката и белградската, е сред най-ценните ни архитектурно - исторически паметници.

В район „Илинден” функционират всички видове масов градски транспорт. През него минават автобусни, тролейбусни, трамвайни линии, линии на маршрутни таксита. Има достъп до Софийския метрополитен чрез станция № 4 „Вардар”. Тук е разположена и единствената в района ж.п. гара „Захарна фабрика”.

Здравеопазване: СБАЛ по сърдечно - съдови заболявания; ДКЦ VІ.

Образование: на територията на района функционират 2 основни училища; 2 средни общообразователни училища; АЕГ „Томас Джеферсън”; Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”; Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникации „А. С. Попов”; Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Т. Павлов”. В район "Илинден" функционират пет целодневни детски заведения.

Район „Красна Поляна“

Район "Красна поляна" се намира в западната част на нашия град. Има площ от 920 ха. Около 1/3 от тях е застроена площ със съответната инфраструктура. В останалата част са включени южната част на Западен парк, обработваеми земи и специални терени.

Населението на района е около 66 000 души. На мястото на старите софийски квартали и незастроени терени са изградени големите жилищни комплекси "Илинден", "Западен парк", "Разсадника", "Красна поляна" 1, 2 и 3 част. Междублоковите пространства са оформени, като малки зелени оазиси за разходка и почивка на живущите. Има детски и спортни площадки, търговски обекти, не липсват и паркингите. В района няма промишлени предприятия, а екологичната обстановка е една от най-добрите в София. Много добре функционира пазар "Росица", където се предлагат селскостопански стоки и стоки за бита. В района има 8 детски градини, две ясли, 7 училища, едно спортно училище, два техникума и 4 частни училища. Работят 5 читалища, три от които са ромски. На територията на района развива дейността си спортно дружество "Септември" и футболен клуб "Септември". В "Красна поляна" има две православни църкви "Св.Св. Петър и Павел" и "Възкресение Христово". С общоградско и национално значение е 1 АГ болница "Света София". Районът се обслужва здравно от медицинска практика "Медика 10" и "ДКЦ 10" заедно със стоматологичен център.

На територията на община „Красна поляна” има 8 детски заведения, 9 училища, 2 читалища, 3 болници, научни институти, промишлени предприятия и други учреждения и организации.


Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.