• PBZN
  • PBZN


Изследване на пожари

Целта на служителите, извършващи огледи на пожарите, е да разкрият причините за тяхното възникване. При наличие на произшествие с данни за престъпление (палеж) се сезират органите, извършващи дейности по разследване.

С какво още се занимават служителите от разследване на пожарите:

  ▪  Оказват съдействие на разследващите      органи при извършване на огледи на      местопроизшествия в качеството на      технически помощници по смисъла на НПК.
  ▪  Изготвят пожаро-технически експертизи по досъдебни и съдебни производства.
  ▪  Изготвят удостоверителни документи за физически и юридически лица във връзка с      възникнали пожари на територията на столицата.
  ▪  Подготвят и изпращат статистически данни в районните служби ПБЗН с цел      подпомагане на аналитичната и превантивна дейност, както и за нуждите на други      държавни институции, ведомства и организации.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.