• PBZN
  • PBZN


Център по дихателна защита

Служителите от Центъра по дихателна защита (ЦДЗ) осигуряват защита на оперативния състав, извършващ пожарогасене и спасителна дейност, от вредното въздействие на продуктите на горене, токсични и радиоактивни вещества при аварии, превоз на опасни вещества и товари по ADR.

  ▪  Те организират и подготвят аварийно –      спасителна техника за защита на населението      при бедствия, аварии и катастрофи.
  ▪  Осигуряват с подемно – транспортна техника      оперативните екипи при тежки ПТП.
  ▪  Поддържат в постоянна оперативна готовност      спасителна и газодимозащитна техника.

Центърът по дихателна защита е оборудван с най-съвременни технически съоръжения, които позволяват провеждането на цялостни изпитания и ремонт на лични защитни средства, осигуряващи живота и здравето на пожарникарите и спасителите от СДПБЗН.Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.