• PBZN
  • PBZN


Спасителна дейност

Нашите екипи за спасителна дейност са сформирани, за да правят точно това, което подсказва и името им – за спасяване на хора и животни в ситуации, които изискват специализирани умения и техника, защото обстоятелствата са по-сложни или необичайни.

Те извършват:
  ▪  Спасителни и неотложни аварийно възстановителни      работи при бедствия и кризи
  ▪  Операции по издирване и спасяване
  ▪  Операции за защита на населението при      наводнения
  ▪  Издирвателни и технически операции под вода,      водолазни обследвания на води, замърсени с      нефтопродукти, водолазни спускания в условия на      радиоактивно и химическо замърсяване във      високопланински условия
  ▪  Спасителни операции при химическо и радиационно      замърсяване и биологична защита при бедствия, аварии и инциденти, свързани с опасни      вещества и материали
  ▪  Спасителни операции по издирване и спасяване на пострадали от трудно проходими      места и разрушени сгради, надземни или подземни съоръжения
  ▪  Извършване на СД в процеса на пожарогасене
  ▪  Оказване на първа долекарска помощ и транспортиране на пострадали до болнични      заведения с използване на специализирана техника
  ▪  Премахване на опасни предмети от сгради и от пътната инфраструктура при бедствия
  ▪  Неотложни и възстановителни дейности при тежки пътнотранспортни произшествия,      включително и лифтови аварии
  ▪  Спасяване и изваждане на пострадали от трудно проходими или недостъпни места,      отвеси, високи сгради, надземни или подземни съоръжения

Спасителната дейност се осъществява от служители, преминали специално обучение. Така например, имаме служители, притежаващи водолазна квалификация, такива, които са защитили квалификация за работа с алпийска техника и пр.

Спасителните екипи работят в три групи, които реагират при инциденти на територията на целия град. Работи и ситуиран Център по Дихателна защита със специализирани екипи.

Местоположение
Спасителните екипи са разположени в три бази: кв.”Илиянци”, кв.”Дианабад” и ж.к.”Славия”.
Център по дихателна защита: кв."Илиянци".

Уреди и оборудване
Спасителните екипи поддържат в постоянна оперативна готовност спасителна, химическа, водолазна, алпийска, газодимозащитна, медицинска и инженерна техника.

Copyright ©2011-2024 sofia-fire.bg. All Rights Reserved.